SBS - 60 dischi abrasivi a 8 fori, per levigatrice eccentrica, diametro: 125 mm, grana: 10 dischi da 40, 10 dischi da 60, 10 dischi da 80, 10 dischi da 120, 10 dischi da 180, 10 dischi da 140


SBS - 60 dischi abrasivi a 8 fori, per levigatrice eccentrica, diametro: 125 mm, grana: 10 dischi da 40, 10 dischi da 60, 10 dischi da 80, 10 dischi da 120, 10 dischi da 180, 10 dischi da 140